Gaarsmand IT

Gaarsmand IT :: IT løsninger :: Kode eksempler :: JavaScript kode

Trim en string i JavaScript

// String trim(String str)
// Trim a string in javascript
// author: Jon Busk Gaarsmand, Gaarsmand IT (
info@gaarsmand.com)
function trim(str) {
   var rxp = /^(s*)([Ww]*)(s*$)/;
   if (rxp.test(str)) { str = str.replace(rxp, '$2'); }
   return str;
}

Email validering i JavaScript

Samme som email validering i php, men også i javascript...
Bruger ovenstående trim funktion.

// boolean validateEmail(String email)
// email validation
// author: Jon Busk Gaarsmand, Gaarsmand IT (
info@gaarsmand.com)
function validateEmail(email)
{
 if(trim(email) != '') // uses trim fkt
 {
  rxp = /(^[a-z0-9_.]+@[a-z0-9]+([-.]{1}[a-z0-9]+)*.[a-z]{2,5}$)/i;
  if(rxp.test(email))
  {
   return true;
  }
 }
 return false;
}