Gaarsmand IT

Gaarsmand IT :: IT løsninger :: Kode eksempler :: PHP url validering

PHP url godkendelse

Her er et lille eksempel PHP kode, som kan bruges til at validere om en url er rigtig. Den tester ikke om url'en eksisterer, men om det er en url på den rigtige type.

Boolean function  validate_url(String $uri)
- returns true if url is validated, false otherwise.

function validate_url($uri)
{
 
if( preg_match( '/^(http|https):\/\/[a-z0-9]+([\-\.]{1}[a-z0-9]+)*\.[a-z]{2,5}'
    .'((:[0-9]{1,5})?\/.*)?$/i' ,$uri))
  {
    //$uri is a valid url
    return true;
  }
  else
  {
    //$uri is NOT a valid url
    return false;
  }
}

Vær venligst opmærksom på, at den kun validerer skemaerne http og https, og den tager kun højde for host og port andel af url'en, den godkender ikke url'er med login og kode, ligesom den heller ikke kan bruges til at validere ip-adresser.